Localization
Tino Janikov – osobní trenér, kondiční trenér
Tino-small

Tino Janikov – osobní trenér, kondiční trenér

Můj život byl odjakživa provázán s pohybem, protože jsem se narodil a vyrůstal v rodině učitelů tělesné výchovy a sportovních trenérů. Učení se novým dovednostem a způsobům pohybu se stalo mou vášní. Následování této mé záliby mě v průběhu let zavedlo na horské vrcholy, plavecké bazény, golfové trávníky, basketbalová hřiště, gymnastické tělocvičny, skateparky a taneční parkety.

Po dokončení střední školy jsem se z východního Slovenska přestěhoval do Prahy za studiem tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě. Akademické prostředí v okamžiku podnítilo můj zájem o sportovní vědu a okouzlilo mě komplexností lidského těla, posouvání jeho limitů a odstraňování jeho nedostatků.

Krátce po začátku studia jsem začal hledat příležitosti k uplatnění mých nově získaných teoretických vědomostí. Šance na sebe nenechala dlouho čekat a v létě roku 2013 jsem byl přijat na pozici mládežnického kondičního trenéra ve vrcholovém basketbalovém klubu USK Praha, kde i nadále působím. Tato zkušenost mi umožnila být v každodenním kontaktu se zkušenými trenéry, fyzioterapeuty, doktory a elitními hráči, což významně ovlivnilo můj rozvoj a trenérskou filozofii. Moje role v klubu je příprava a vedení kondiční přípravy, kompenzace a regeneračního procesu juniorského týmu (do 19 let). Současně jsem členem týmu odpovědného za rekondiční proces zraněných hráčů všech věkových kategorií. Od roku 2018 spolupracuji také s Českou basketbalovou federací jako kondiční trenér Českého národního týmu do 18 let.

V roce 2015 jsem se jako laborant začal podílet na testování sportovní výkonnosti vrcholových sportovců v Laboratoři sportovní motoriky na Karlově Univerzitě. Exekuce výkonnostních testů, antropometrických měření, následná analýza a interpretace výsledků se po dobu dvou let stala náplní mé práce. Tyto zkušenosti mi pomohly získat hlubší vhled do sportovní vědy, tréninku i prevence zranění. Po dokončení mého magisterského studia jsem se rozhodl pokračovat ve svém vzdělávání na doktorském studiu v oboru Kinantropologie v Laboratoři kondičního tréninku na Univerzitě Karlově. V mém výzkumu se zaměřuji na vliv tréninku explosivní síly na sportovní výkon ve vrcholovém sportu.

Pomáhat lidem všech věkových skupin a výkonnostních úrovní objevit jejich pravou sílu, překonat strach, pohybovat se bez bolesti, vlastnit tělo svých představ a milovat samotný pohyb mě motivuje od začátku mé trenérské cesty.

Vzdělání

2017 – Magisterský titul, obor: Tělesná výchova a sport, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

2015 – Bakalářský titul, obor: Tělesná výchova a sport, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

Kurzy

2018 – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře: DNS sportovní kurz I. (Rehabilitation Prague School)

2018 – Basketbalový kondiční trenér (Francesco Cuzzolin (ITA), Česká Basketbalová Federace)

2018 – Fyziojóga (Jakub Hejný (CZ), Fyziofitness Černošice)

2018 – 4Q super workshop (Jan Hutnan (CZ), Institute of Motion)

2017 – McGill 1: Building the ultimate back: Od rehabilitace k vrcholovému výkonu (Stuart McGill, PhD.)

2017 – Běhání bez zranění (Dr Emily Splichal, DPM, MS, CES)

2017 – Naboso flow (Dr Emily Splichal, DPM, MS, CES)

2017 – Udržení sportovců ve vrcholné formě (Robin Ladauge (FR), Český Olympijský výbor)

2017 – Úvodní kurz Spiraldynamik – Chůze (Bc. Štěpán Haškovec, TPT ZONE)

2017 – Instruktor fitness (Univerzita Karlova)

2017 – Kondiční příprava ve sportu 2017 (Univerzita Karlova)

2017 – Totalgym power věž (Vladimír Valouch)

2017 – KPR/AED certifikace (Life Support s.r.o., European Resuscitation Council)

2016 – FMS (Functional Movement Screen) Level 2 (Functional Movement Systems)

2016 – FMS (Functional Movement Screen) Level 1 (Functional Movement Systems)

2016 – Spirální stabilizace 1A, 1B, 1C, 1D (SM Systém)

2016 – Trenér vzpírání 3. třídy (Český svaz vzpírání)

2016 – Kondiční příprava ve sportu 2016 (Univerzita Karlova)

2016 – Instruktor volnočasových aktivit se specializací Osobní a kondiční trenér (Univerzita Karlova)

2015 – Výživa a výživové poradenství (Univerzita Karlova)

2015 – Nutriční poradenství v praxi (Univerzita Karlova)

2015 – Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (Univerzita Karlova)

2014 – Stimulace pohybových schopností a jejich rozvoj v tréninku dětí – síla, koordinace, rychlost (Univerzita Karlova)

2014 – Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi (Univerzita Karlova)

Konference

2018 – Barça kongres o sportovním výkonu: Síla v týmových sportech (Barça Innovation Hub, Barcelona, Španělsko)

2018 – 6. mezinárodní konference NSCA – Propojování sportovní vědy a aplikace (NSCA Španělsko, Madrid, Španělsko) – příspěvek: “Limitovaný vztah mezi asymetrií vertikální produkce síly a asymetrii horizontální změny směru u hráčů fotbalu.”

2018 – DNS kongres s mezinárodní účastí – Medicína pohybového systému ve sportu (Rehabilitation school Praha, Praha, Czech Republic)

2017 – MOSTY VIII – mezinárodní trenérská konference (Trenérsko-metodická sekce a Unie profesionálních trenérů Českého olympijského výboru, Praha, Česká republika)

2017 – Scientia Movens – mezinárodní studentská vědecká konference (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Česká Republika) – příspěvek: “Vybrané rychlostní charakteristiky u hráčů basketbalu kategorie do 14 let.”

2017 – Študentská vedecká aktivita – mezinárodní studentská vědecká konference (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko) – příspěvek: “Porovnání mladých hráčů basketbalu z hlediska vybraných antropometrických a rychlostních charakteristik.”

2015 – MOSTY III – mezinárodní trenérská konference (Trenérsko–metodická sekce a Unie profesionálních trenérů Českého olympského výboru, Praha, Česká republika)

REFERENCE

” Osobně jsem měl tu možnost pracovat s Tinem déle než 2 roky, a to pravidelně na profesionální úrovni. Tréninky mají smysl a jsou propracované do detailů. Důležité je to, že u každého cviku mi bylo vysvětleno, co je jeho podstatou a na co přesně si dát pozor s ohledem na přetížení či riziko zranění. Spolupráce si velmi vážím a všem vřele doporučuji! Výsledky se po tvrdé a důsledné práci objeví”
David Chaloupka, basketbalista, Northern New Mexico College Basketball, New Mexico, USA

” Kvalitnější přípravu na sezonu jsem ještě neměl. Každý trénink byl pečlivě promyšlený a příjemně náročný.”
Robert Králíček – basketbalista, The Woodstock Academy Basketball, Connecticut, USA

” Osobní přístup je na prvním místě. Tréninky přímo ušité na míru, a hlavně dopodrobna vysvětlené. Lehce se dá pochopit na co se zaměřit a jak cviky provádět správně. Výborná spolupráce a domluva, určitě doporučuji.”
Kryštof Chaloupka – basketball player, Basketball USK Prague, Prague, Czech Republic