Osobní trénink

Osobní trénink je umění i věda

Vědecký základ osobního tréninku zahrnuje základní znalosti anatomie, fyziologie, biomechaniky, regenerace, výživy a dalších disciplín.

Umění spočívá v porozumění lidem. Každý klient je individuální a jedinečná bytost, se specifickými názory, zvyky, sny, chybami, kladnými a zápornými vlastnostmi. Naší prací je pomoct klientům zakomponovat do života přiměřené pohybové návyky. Doufáme, že v průběhu naší spolupráce, si osvojíte základní principy nutné k tréninkovému osamostatnění a vybudujete si návyky každodenní pohybové hygieny. Naučíte se starostlivosti o své tělo, abyste si mohli užívat život bez překážek.

„Advance Training systém pro výkon“ je způsob tvorby tréninkového programu, který respektuje jedinečnost životního stylu klienta. Skládá se ze čtyř pilířů: diagnostika, pohybové vzory, programování a regenerace. Každý pilíř je závislý na všech ostatních a společně vedou k nejlepším výsledkům.

atp

K dosažení positivních změn je nutné podstoupit dostatečné fyzické zatížení. Pokud bude zatížení příliš nízké nebo příliš vysoké, změny se nedostaví, nebo dojde dokonce ke zhoršení stavu. V praxi to vypadá tak, že práce vykonaná v tréninku musí být v rovnováze s kapacitou a regenerací klienta. Současně prováděné pohyby nesmí odporovat anatomickým parametrům klienta. Navíc, vytváření zdravých návyků musí odpovídat individuálním cílům a životní situaci klienta.

Advance Training tým se těší, že se stane vaším průvodcem na cestě v budování odolnosti pro život. Doufáme, že dekády naších zkušeností Vám pomohou zkrátit Vaši cestu k úspěchu.

Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě ke zdraví a odolnosti.