Chiropraxe

Doktor Marcin Dochnal pomáhá v rámci své chiropraktické kliniky Roots Health Clinic zlepšit společnou funkci těla a mozku. Chiropraxe má prokazatelně pozitivní efekt při akutních i chronických potížích pohybového aparátu a přispívá k celkovému zdraví. Právě metabolické funkce a zdraví jsou osobním zájmem Dr. Dochnala. Kombinace chiropraxe a pravidelné odborně vedené pohybové aktivity je nejlepší cestou, jak udržet vysokou toleranci vůči fyzické a psychické zátěži.

Vize Advance Training zahrnuje celostně multidisciplinární přístup, kde je silově-kondiční trénink řízen rehabilitačními cíli, jako jsou zlepšení efektivity a udržitelnost.

Kdykoliv odkážeme klienta do Marcinovi péče, vrátí se nám lépe fungující člověk, což nám pomůže v práci, ale navíc obdržíme podrobnou zprávu s doporučeními pro další směrování tréninku. Podobně tak, když Marcin doporučí klienta k nám, podporujeme jeho skvělou práci naším silově-kondičním programem, který pomáhá jeho klientům stát se silnějšími, pohyblivějšími, odolnějšími a hlavně lépe fungujícími bytostmi, čímž je jeho proces efektivnější. Trénink a terapie jsou kontinuum, které je nezbytné k dosažení optimálního zdravotního stavu.

Kooperace mezi Advance Training a Roots je obohacující a přináší skvělé výsledky pro všechny strany.

Roots Health Clinic