PRO FIRMY

Účinná ergonomická řešení pro popřední společnosti

Zdravotní problém, který v dnešní době nejčastěji snižuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců je bolest zad. Právě na tento problém a jeho řešení jsme se zaměřili při tvorbě série praktických seminářů. Specializace našeho týmu je primární a sekundární prevence poruch pohybového systému. Cílem primární prevence je předejít výskytu bolesti ještě před tím, než se poprvé objeví. Tento úkol vyžaduje analýzu konkrétní pracující populace ve smyslu pohybové úrovně, návyků, pracovního prostředí a pracovních úkonů. Sekundární prevence se týká pracovníků, u kterých již bolest propukla. V tomto případě je klíčové odhalit mechanismy, které vedly k bolesti. Důležitým aspektem je shromáždění dat o pohybu páteře a dalších oblastí těla.

paul ergonomics

Pochopením mechanismů bolesti je možné přesně určit příčinu bolesti. K tomu využíváme postup kombinující anamnézu, testování a potvrzení správnosti výsledku okamžitým ovlivněním symptomů. Cílem je redukce bolesti skrze zatížení svalového a kosterního systému. Zatížení je individualizované a zohledňuje držení těla, rozsah pohybu, schopnost tolerovat zátěž. Klíčové je dlouhodobé a postupně se zvyšující zatěžování. Součástí procesu jsou jak tradiční ergonomie, tak i naše snaha vzdělat a podpořit zaměstnance, aby zvládali samostatně regulovat zatížení výběrem optimálních pozic a pohybů, a osvojili si protokol pro každodenní „hygienu páteře“. Tyto nástroje jsou nutné obzvláště pro pracovníky, kteří nemají možnost ovlivnit fyzické pracovní prostředí.

Naše přizpůsobitelné balíčky pro firmy zahrnují:

  1. Semináře na pracovišti
  2. On-line semináře
  3. Vzdělávací moduly
  4. Ergonomickou analýzu
  5. Individuální konzultace pro sekundární prevenci
  6. Specifické kompenzace pro homogenní skupiny zaměstnanců v rámci společnosti (například: administrativní pracovníci, řidiči nákladních vozů, pokladní, dělníci atp.)
  7. Aplikaci pro chytré telefony, ve které zaměstnanci najdou individualizované kompenzační programy

„Tradiční ergonomika se zaměřuje na přizpůsobení pracoviště pracovníkovi. Moderní pracovní prostředí již ale nemá jednu fixní adresu, kde může být kontrolován dizajn pracoviště. Vzhledem k tomu, že se trend práce vyvíjí směrem k decentralizaci obchodních lokalit tak, aby vyhovovaly spotřebitelům, tradiční ergonomie již není uskutečnitelná. Skutečnost je taková, že každý pracovník musí být zodpovědný za organizaci své práce, včetně svých pohybů, držení těla a zátěže, aby optimalizoval své zdraví.“ – profesor Stuart McGill