Mgr. Dan Omcirk – Osobní Trenér
Dan Omcirk

Dan Omcirk – Osobní Trenér

Již od útlého věku jsem se zajímal o sport, ať už jako aktivní účastník, nebo pasivní pozorovatel. V dětství jsem jako téměř každý kluk hrál aktivně fotbal, který jsem později vystřídal za veslování. Po dokončení střední školy jsem se rozhodl pro studium oboru Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se specializací – Aktivity podporující zdraví. V průběhu studia jsem skončil s veslováním a začal jsem s amatérským boxem, který byl vždy mojí vášní. Po absolvování magisterského studia v roce 2018 jsem nastoupil na doktorské studium oboru Kinantropologie.

V průběhu magisterského studia jsem byl součástí Biomedicínské laboratoře na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde jsem pomáhal při sběru dat u zátěžových testů předních hokejových a fotbalových klubů tuzemské scény. Díky této práci jsem poznal sport z jiného úhlu pohledu, což ve mně podnítilo hlubší zájem o jednotlivé aspekty sportovního výkonu a taky hrála klíčovou roli při rozhodování ohledně doktorského studia.

V současné době pracuji na katedře Fyziologie a biochemie jako vědecký pracovník v Laboratoři tréninkové adaptace, kde se zaměřuji konkrétně na silový a kondiční trénink v boxu, trénink na základě rychlosti a dalších aspektech sportovního výkonu u závodních a rekreačních sportovců, osob se sedavým zaměstnáním a u jiných specifických skupin.

Vedle práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem součástí trenérského týmu Advance Training, kde se snažím propojit teorii získanou v průběhu studia a prací v akademické sféře s praxí. Spolupráce a možnosti konzultace s dalšími trenéry Advance Training mi pomáhá hlouběji porozumět problematice silového a kondičního tréninku a připravovat tréninky na míru pro každého klienta.

Vzdělání

2018 – plánované dokončení 2022: doktorský studijní program, obor Kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova. Téma disertační práce: Evaluating Methods of Assessing Force and Velocity during Punching Specific Movements

2015 – 2018: magisterské studium, obor Tělesná výchova a sport se specializací Aktivity podporující zdraví na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.

2012 – 2015: bakalářské studium, obor Tělesná výchova a sport se specializací Aktivity podporující zdraví na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.
Kurzy a certifikace:

2018 – Kurz trenéra fitness (Univerzita Karlova)

2017 – Učitel plavání III. třídy (Univerzita Karlova)

2015 – Trenér plavání III. třídy (Univerzita Karlova)

2014 – Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (Univerzita Karlova)

Absolvovaná stáž

srpen 2019 – únor 2020: Sheffield Hallam University – Sport and Physical Activity Research Centre, The Boxing Science

Konference

2021 – National Strength and Conditioning Association Annual Conference (Orlando, Florida, USA) – příspěvek: Increased squat jump height is associated with faster landmine punch throw peak velocity

2021 – National Strength and Conditioning Association Annual Conference (Orlando, Florida, USA) – příspěvek: Internal training responses to different set configurations of loaded jumps.

2020 – National Strength and Conditioning Association Annual Conference (Las Vegas, Nevada, USA) – příspěvek: Can commercial punch trackers actually recognize different punch types correctly?

2020 – National Strength and Conditioning Association Annual Conference (Las Vegas, Nevada, USA) – příspěvek: Validating force and velocity measures from commercial punch trackers.

2019 – The British Association of Sport and Exercise Sciences conference (Leicester, UK) – příspěvek: The effects of lifting straps on the maximal load and mean velocity of deadlift 1RM.

2019 – The British Association of Sport and Exercise Sciences conference (Leicester, UK) – příspěvěk: Lifting straps do not affect mean velocity during deadlifts performed with submaximal loads.

2019 – European College of Sport Science Annual Congress (Prague, Czech Republic) – příspěvek: Tensiomyography indicates different levels of post-exercise contractile fatigue between traditional sets and rest redistribution sets at different velocities.

Publikační činnost:

Omcirk D, Vetrovsky T, Padecky J, Malecek, J, Tufano JJ. Some commercially available punch trackers can be used to monitor punch force and velocity, but some cannot. Journal of Strength and Conditioning Research, 2022. (under review)

Omcirk D, Vetrovsky T, Padecky J, Vanbelle S, Malecek J, Tufano JJ. Punch trackers: correct recognition depends on punch type and training experience. Sensors, 2021. doi: 10.3390/s21092968

Hojka V, Stastny P, Tufano JJ, Omcirk D, Janikov MT, Komarc M, Jebavy R. Does a linear position transducer placed on a stick and belt provide sufficient validity and reliability of countermovement jump performance outcomes? Biology of Sport, 2021. doi: doi.org/10.5114/biolsport.2022.104918

Steffl M, Kinkorova I, Talar K, Jandova T, Moulisova K, Omcirk D, Stastny P, Malecek J, Wilk Michal, Chrudimsky J, Petr M. Alkaline water consumed over three consecutive days on reaction time following anaerobic – a randomized placebo-controlled crossover pilot study. Journal of Human Kinetics, 2021. doi: 10.2478/hukin-2021-0046

Vetrovsky T, Omcirk D, Malecek J, Stastny P, Steffl M, Tufano JJ. Morning fatigue and structured exercise interact to affect non-exercise physical activity of fit and healthy older adults. BMC Geriatrics, 2021. doi: 10.1186/s12877-021-02131-y

Jukic I, Garcia-Ramos A, Balas J, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. Ergogenic effects of lifting straps on movement velocity, grip strength, perceived exertion and grip security during the deadlift exercise. Physiology & Behavior, 2021. doi: 10.1016/j.physbeh.2020.113283

Jukic I, Garcia-Ramos A, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. The use of lifting straps alters the entire load-velocity profile during the deadlift exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003850

Vetrovsky T, Omcirk D, Malecek J, Stastny P, Steffl M, Tufano JJ. Overspeed stimulus provided by assisted jumping encourages rapid increases in strength and power performance of older adults. Clinical Biomechanics, 2020. doi.org/10.1123/japa.2020-0012

Merrigan JJ, Jones MT, Padecky J, Malecek J, Omcirk D, Scott BR, Tufano JJ. Impact of rest-redistribution on fatigue during maximal eccentric knee extensions. Journal of Applied Physiology Nutrition and Metabolism, 2020. doi: 10.2478/hukin-2020-0028

Tufano JJ, Vetrovsky T, Stastny P, Steffl M, Malecek J, Omcirk D. Assisted jumping in older adults: optimizing high-velocity training prescription. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003661

Merrigan JJ, Jones MT, Malecek J, Padecky J, Omcirk D, Xu N, Penailillo L, Tufano JJ. Comparison of traditional and rest-redistribution sets on indirect markers of muscle damage following eccentric exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003740

Jukic I, Garcia-Ramos A, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. Magnitude and reliability of velocity and power variables during deadlifts performed with and without lifting straps. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003608

Jukic I, Garcia-Ramos A, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. Validity of load-velocity relationship to predict 1RM during deadlifts performed with and without lifting straps: the accuracy of six prediction models. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003596

Tufano JJ, Omcirk D, Malecek J, Pisz A, Halaj M, Scott BR. Traditional sets vs rest-redistribution: a laboratory-controlled study of a specific cluster set configuration at fast and slow velocities. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2019. https://doi.org/10.1139/apnm-2019-0584