Mgr. Jan Maleček – Osobní Trenér
jan malecek

Jan Maleček – Strength and Conditioning coach, nutrition consultant

Již od narození jsme v neustálém pohybu, plazíme se, chodíme, dýcháme, trávíme potravu, neustále námi proudí krev a probíhá nespočet dalších procesů. Tělo neustále pracuje, ať už s naším vědomím nebo bez něho, stále funguje a žije si vlastním životem podle svých vnitřních pravidel. A proto se s pomocí správného porozumění těchto pravidel a zařazením všestranného pohybu snažím zlepšit kvalitu života každého klienta který si ke mně najde cestu.

Po absolvování středoškolského vzdělání v oblasti informačních technologií, jsem si uvědomil, že vidina celoživotní práce za monitorem není úplně to, co bych si představoval. Proto jsem se rozhodl vstoupit do Armády České republiky a absolvoval studijní obor Vojenská tělovýchova na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Průběh studia mi umožnil detailněji porozumět fungování lidského těla a vyzkoušet si osobně nepřeberné množství sportů. Navíc v rámci vojenské časti studia jsem si prošel nespočtem zajímavých kurzů jako například zimní a letní přežití, přesuny na ledu a sněhu, vojenské lezení, plavání či výcviky boje zblízka. Toto specifické prostředí ve mě podnítilo zájem o hlubší porozumění komplexností lidského těla, poznávání a posouvání možných limitů a rovněž jak nejlépe propojit tyto zkušenosti z praxe s vědeckými poznatky. Proto jsem se po dokončení magisterského studia rozhodl pokračovat ve svém vzdělávání na Univerzitě Karlově v rámci doktorského studia v oboru kinantropologie na Katedře fyziologie a biochemie jako člen Laboratoře tréninkové adaptace. Zde se v rámci svého výzkumu věnuji fyziologii silového tréninku a vlivu spánkové deprivace na fyzické a kognitivní funkce členů ozbrojených složek.

Vzdělání:

2018: doktorský studijní program, obor kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova. Téma disertační práce: Vliv spánkové deprivace a uhličitanu amonného na psychické a fyzické vlastnosti členů ozbrojených složek

2016 – 2018: magisterský studijní obor Vojenská tělovýchova na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

2013 – 2016: bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

Kurzy a certifikace:

2020 – Certifikovaný silový a kondiční specialista (CSCS, National Strength and Conditioning Association)
2019 – Certifikovaný trenér vzpírání (USA Weightlifting, Level 1 Club Coach)
2019 – Kurz trenéra Fitness (Univerzita Karlova)
2019 – KPR/AED certifikace (American Red Cross)
2019 – Výživa a výživové poradenství (Univerzita Karlova)
2019 – Nutriční poradenství v praxi (Univerzita Karlova)
2019 – Management vědy a inovací (MSI1, Univerzita Karlova)
2018 – Instruktor boje zblízka (Armáda České republiky)
2018 – Instruktor vojenského plavání (Armáda České republiky)
2018 – Instruktor přesunů na ledu a sněhu (Armáda České republiky)
2018 – Instruktor vojenského lezení, umělé stěny a výcvikové trenažéry (Armáda České republiky)
2018 – Instruktor zimního a letního přežití (Armáda České republiky)
2017 – Instruktor lezení na umělé stěně (Norwegian Brattkort)
2017 – Instruktor lyžování a snowboardingu (Univerzita Karlova)
2016 – Instruktor potápění P* (Univerzita Karlova)
2016 – Enter the Kettlebell (Železná koule)
2015 – Páteř plná života (Petr Růžička, Pohyb je život)
2015 – Ramena bez bolesti (Petr Růžička, Pohyb je život)
2015 – Stojka (Petr Růžička, Pohyb je život)

Absolvované stáže:

Srpen 2019 – Únor 2020: University of Pittsburgh, USA – Neuromuscular Research Laboratory/Warrior Human Performance Research Center, Department of Sports Medicine and Nutrition, School of Health and Rehabilitation Sciences
Červenec 2019: University of Edinburgh, Scotland, The League of European Research Universities, Summer School
Leden – Červenec 2017: Inland Norway University of Applied Sciences, Elverum, Norway, Nordic Outdoor programme, Department of Physical Performance

Konference:

2020 – Mezinárodní kongres vojenské vědy (ICSPP, Quebec, Kanada) – příspěvek: „Izokinetická síla rotátorů, flexorů a extenzorů kyčle souvisí s nárazovou silou předního kopu u profesionálních vojáků.“
2019 – National Strength and Conditioning Association, konference silových a kondičních trenéru pro ozbrojené složky (NSCA, Tactical Annual Training, San Antonio, USA)
2019 – European College of Sport Science, mezinárodní studentská vědecká konference (ECSS Congress, Praha, Česká republika) – příspěvek: „Vliv tradičního a cluster tréninku na celkový výkon během koncentrické izokinetické extenze kolenního kloubu ve dvou různých rychlostech.“
2018 – 6. mezinárodní konference o silovém tréninku – Propojování sportovní vědy a aplikace (NSCA Španělsko, Madrid, Španělsko) – příspěvek: „Pre a post izometrický dřep: procentuální změny vs. absolutní hodnoty pro sledování únavy.“

Publikační činnost:

Malecek J, Tufano JJ. Effects of Ammonia Inhalants in Humans: A Review of the Current Literature Regarding the Benefits, Risks, and Efficacy. Strength and Conditioning Journal, 2020

Omcirk D, Vetrovsky T, Padecky J, Vanbelle S, Malecek J, Tufano JJ. The ability of commercial available punch trackers to recognize punches depends on punch type and training experience. PLOS one, 2020

Jukic I, Garcia-Ramos A, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. The Use of Lifting Straps Alters the Entire Load-Velocity Profile During the Deadlift Exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003850

Merrigan JJ, Malecek J, Padecky J, Omcirk D, Xu N, Jones MT, Penailillo L, Tufano JJ. Comparison of traditional and rest-redistribution sets on indirect markers of muscle damage following eccentric exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003740

Merrigan JJ, Jones MT, Padecky J, Malecek J, Omcirk D, Scott BR, Tufano JJ. Impact of Rest-Redistribution on Fatigue During Maximal Eccentric Knee Extensions. Journal of Human Kinetics, 2020. doi: 10.2478/hukin-2020-0028

Tufano JJ, Vetrovsky T, Stastny P, Steffl M, Malecek J, Omcirk D. Assisted jumping in older adults: optimizing high-velocity training prescription. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003661

Vetrovsky T, Omcirk D, Malecek J, Stastny P, Steffl M, Tufano JJ. Overspeed stimulus provided by assisted jumping encourages rapid increases in strength and power performance of older adults. Clinical Biomechanics, Journal of Aging and Physical Activity, 2020. https://doi.org/10.1123/japa.2020-0012

Jukic I, Garcia-Ramos A, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. Magnitude and reliability of velocity and power variables during deadlifts performed with and without lifting straps. The Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003608

Jukic I, Garcia-Ramos A, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. Validity of load-velocity relationship to predict 1RM during deadlifts performed with and without lifting straps: the accuracy of six prediction models. Journal of Strength and Conditioning Research, 2020. doi: 10.1519/JSC.0000000000003596

Vagner M, Stastny P, Kubovy P, Hojka V, Malecek J. The carried military load increases the impulse and time of a front kick but reduces the peak velocity of the knee, hip, and shoulder of the kicking leg. Archives of Budo, 2020.

Tufano JJ, Omcirk D, Malecek J, Pisz A, Halaj M, Scott BR. Traditional sets vs rest-redistribution: a laboratory-controlled study of a specific cluster set configuration at fast and slow velocities. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2019. doi: 10.1139/apnm-2019-0584

Malecek J, et al. Research Collaborations: A guide for early career researchers by early career researchers. Institute for Academic Development. 2019; The University of Edinburgh. doi: 10.5281/zenodo.3386112

Vagner M, Malecek J, Tomsovský L, Kubový P, Levitova A, Stastny P. Isokinetic Strength of Rotators, Flexors and Hip Extensors is Strongly Related to Front Kick Dynamics in Military Professionals. J Hum Kinet. 2019. doi: 10.2478/hukin-2019-0063

Tufano JJ, Malecek J, Steffl M, Stastny P, Hojka V, Vetrovsky T. Field-based and lab-based assisted jumping: unveiling the testing and training implications. Frontiers in Physiology, 2018. doi: 3389/fphys.2018.01284