Localization
Monika Bačíková - Fyzioterapeut, sportovní trenér, lektor
monica

Bc. Monika Bačíková – Fyzioterapeut, sportovní trenér

LinkedIn: Monika Bačíková

Facebook: Monika Bačíková – sportovní fyzioterapie

Specializace

  • Neurofyziologické mechanismy pohybu
  • Diagnostika techniky běhu a došlapu
  • Průpravná a kompenzační cvičení
  • Fyziotrénink
  • Regenerace a relaxace
  • Kondičně – posilovací cvičení

Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK v Praze. Působí jako odborný pracovník kinantropologické laboratoře CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu.
V CASRI se věnuje vyšetřením (kineziologické rozbory) pohybového aparátu, zátěžovým vyšetřením, tvorbě metodických materiálů v rámci fyzické přípravy příslušníků AČR a vzdělávání instruktorů a vojáků v oblasti tělesné přípravy.
Další specializací jsou biomechanická vyšetření techniky běhu a došlapu.

Jako fyzioterapeut a laborant CASRI se účastní odborných projektů v rámci AČR převážně zabývajících se vlivem extrémní tělesné zátěže na výkon vojáků, eliminací přetížení a zvyšování bojeschopnosti.

V posledních letech se také věnuje vzdělávání fitness trenérů, trenérů MMA a OCR (OBSTACLE COURSE RACE).

Motto

Přístup je maličkost, která udělá velký rozdíl.WINSTON CHURCHILL

Vzdělání

2004-2008 Sportovní gymnázium, Plzeň
2008-2013 Univerzita Karlova, Praha, Tělesná výchova a sport, obor fyzioterapie
2016-2018 VŠTVS Palestra Praha, obor Wellness specialista (Mgr.)

Praxe v oboru

2008-2013 V rámci studia fyzioterapie – Oblastní nemocnice Kladno, Ústřední vojenská nemocnice,
Poliklinika Palackého – ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha.
Od r. 2013 CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o. M.O., fyzioterapeut
kinantropologické laboratoře
2015 Praxe na rehabilitačním oddělení Dukla Liberec.

Pracovní zkušenosti

2007-2008 Lektorka Hip Hop dance
2009-2014 Holmes Place – osobní trenér, lektor skupinových lekcí
2011-2012 Fitnessia – osobní trenér, lektor skupinových lekcí
2013 – současnost Casri – odborný pracovník kinantropologické laboratoře
2013 Trenér a fyzioterapeut mládeže ČAFC Spořilov
2014 – 2015 Vital Praha – fyzioterapeut
2014 Fyzioterapeut reprezentačního týmu pozemního hokeje na ME
2014 – 2015 Powerfit Prague – fyzioterapeut, lektor skupinových lekcí
2015 Fyzioterapeut reprezentačního týmu amerického fotbalu na kvalifikačním zápase ME
2015 Spolupráce s FK Dukla U17 – diagnostika a terapie
2016 Fyzioterapeut na MXGP of Lombardia Italia
2016 Fyzioterapeut na MČR Jinín motocross
2016 Fyzioterapeut MX týmu na soustředění v Kaplici
2016 Spolupráce s Elite Gym Lhenice (Crossfit)

Publikace

Spolupráce na vybraných tématech knihy: Velká kniha běhání, A. Tvrzník, D. Gerych
Časopis A report – seriál článků na téma: Zvyšování fyzické připravenosti, odolnosti a výkonnosti – Manuál profesionálního vojáka

Metodický materiál

Metodika prevence vzniku přetížení pohybového aparátu výkonných vojenských letců

Odborné kurzy

2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy – ACI
2007 Diplom Hip Hop, funky Aerobic – Face Czech academy
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia)
2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)
2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)
2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie – Rehaspring
2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – Rehaspring
2011 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů – Dr. Pavel Švejcar
2011 Řetězení poruch v pohybovém aparátu – Monada
2011 Komplexní terapie krční páteře – Monada
2011 Cviky pro zdraví – PaedDr. Vladana Botlíková, Csc.
2011 TRX Suspension training Course
2011 Flowin
2012 Komplexní terapie páteře a pánevního pletence – Monada
2012 Diplom Děti – Face Czech academy
2012 Power Plate
2012 Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie – Mgr. Barbara Fischerová
2013 Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie – Mgr. Barbara Fischerová
2013 Podologické minimum – MUDr. M. Havrda
2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny – Rehaspring
2014 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková
2014 Mobilizace L páteře a SI kloubu metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková
2014 Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková
2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách – Dr. Pavel Švejcar
2014 Kinesiology Taping (K-Aktiv) – Rehaspring
2014 Moderní fyziotrénink – CORE – Dr. Pavel Švejcar
2014 Metoda MFK
2015 Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Pavel Švejcar
2015 Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar
2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Rehaspring
2015 Dynamická neuromuskulární stabilizace A – Rehabilitation Prague school
2015 Anatomy Trains – 3D Fitness Academy
2015 MFK – Psychosomatika
2015 Práce s autonomním nervovým systémem – R. Ress
2015 Funkční noha – TriggerPoint Therapy Praha
2015 Myofascial compression techniques The Evolution of Foam Rolling – TriggerPoint Therapy Praha
2016 Mentální struktury a esenciální oleje – PaeDr. Lenka Bendová
2016 Jóga a Qi kung ve fyzioterapii – PaeDr. Pavel Švejcar
2016 Workshop vzpírání (Elite Gym Lhenice – Jakub Zacharda)
2016 Tělo a mozek – Ing. Jan Smetánka, Mgr. Jan Vojtko
2017 Primal Move – Aréna Pavly Kladivové
2017 Anatomy Trains – Walking lines – James Earls (TriggerPoint Therapy Praha)
2018 Hybrid Athlete – Alex Viada (3D Fitness Academy)
2018 FMS (Functional movement sreen) – Peter Lakatos (TriggerPoint Therapy Praha)

Konference

2013 III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia
2013 Konference společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS J.E.Purkyně – Poruchy dechového stereotypu
2015 3. Mezinárodní fyzioterapeutická konference MFK
2017 Sympózium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu
2017 15. Jandův myoskeletální den

Semináře

2013 Předolympijský medicinský seminář k ZOH 2014 v Soči
2015 Cyklus seminářů Vědomý pohyb
2015 Strukturální intergrace v tradici Dr. Ida P. Rolf – seminář Rolfterapie
2016 Bioenergetika: Práce s tělem ( Maitrea)

Pracovní projekty pro veřejnost

2012, 2014 Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)
2013 – 2015 Program prevence vzniku chronických onemocnění z přetížení a vzniku zranění portujících dětí a mládeže.
2014 – 2015 laborant v odborném projektu AKTIV SENIOR

Pracovní projekty pro MO/AČR

2013 – 2015 Laborant v rámci projektu obranného výzkumu MO EMOZA – Vliv emoční zátěže na taktické rozhodování pilotů
2014 – Současnost Program prevence vzniku chronických onemocnění z přetížení a vzniku úrazů pohybového aparátu při výkonu letové činnosti pilotů AČR.
2018 – 2020 Fyzioterapeut v rámci projektu obranného výzkumu MO ZVYBO – Zvýšení bojeschopnosti výsadkových a speciálních jednotek AČR.
2018 – 2020 Fyzioterapeut v rámci projektu obranného výzkumu MO SÚTAP – Snížení únavnosti prostředky tělesné a psychické přípravy.

Přednášková činnost pro trenérské kurzy

2015, 2016, 2017, 2018

  • Trenérů fitness
  • OCR (OBSTACLE COURSE RACE)
  • MMA II. + III. třídy
  • Trenérů létajících disků

Na téma: Základy zátěžové fyziologie, proces regenerace ve sportovní přípravě, prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy a kompenzační cvičení

Přednášky a semináře pro veřejnost

2011 Aktivní účast na semináři APRC (Asociace pracovníků v regeneraci) Regenerace a wellness – problematika ramenního kloubu (školící činnost)
2012 Vedení vzdělávacího semináře pro osobní trenéry Holmes Place Energy Smíchov (interní školení)
2013 Aktivní účast na seminářích kurzu pro fitness trenéry Holmes Place (Látková přeměna při pohybovém zatížení, pohybová aktivita v těhotenství, Sportovní diagnostika, zátěžové testy, zranění ve sportu) – školící činnost
2014 Aktivní účast na 3D Fitness kongresu a fitness expo „Pohyb a zdraví 2014“ (High – Intensity – Interval – Training – HIIT teorie + praxe, kondiční testování klientů) – přednášková činnost
2016 Přednášková činnost pro Vzpírání TJ Start Plzeň: Prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy
2016 Seminář pro reprezentační tým v plachtění na téma: Prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy
2018 Seminář na téma: Běhání bez bolesti pro Camping Gaz

Přednášky a semináře pro MO/AČR

2013 – 2018 Přednášková činnost a školení výkonných vojenských letců (21.zTL Čáslav a 22.zVrL Náměšť nad Oslavou) na téma: Metodika prevence vzniku přetížení pohybového aparátu výkonných vojenských letců (příprava a regenerace v rámci letové činnosti)
2014 Přednášková činnost pro instruktory a funkcionáře vojenské tělovýchovy AČR na téma: Podologie
2014, 2017 Přednášková činnost pro resort Ministerstva obrany na téma: Zvyšování efektivity práce a výkonnosti zaměstnance – tělesná příprava očima fyzioterapeuta
2015 – 2018 Přednášková činnost pro instruktory a funkcionáře vojenské tělovýchovy AČR na téma: Proces regenerace ve sportovní přípravě, Podologie
2017 – 2018 Školení pro tělovýchovné pracovníky výkonných vojenských letců na téma: Metodika prevence vzniku přetížení pohybového aparátu výkonných vojenských letců (příprava a regenerace v rámci letové činnosti)
2017 Přednášková činnost pro 43. výsadkový prapor Chrudim na téma: Tělesná příprava příslušníku AČR
2017 Praktický seminář pro studenty leteckého oboru na UO Brno (Univerzita Obrany) na téma: Metodika prevence vzniku přetížení pohybového aparátu výkonných vojenských letců (příprava a regenerace v rámci letové činnosti)
2018 Přednášková činnost pro SRPS MO (Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany) na téma: Eliminace přetížení pohybového aparátu

Kurzy pro veřejnost

2017 Seminář NEXTS na téma: Běhání bez bolesti

Další aktivity

2011 2x účast v pořadu Máme dítě (cvičení s dětmi, cvičení po porodu)
2011 1/2 roku účast v pořadu Rada dne rádia Impuls (témata – cvičení v těhotenství, fukční trénink, hluboký stabilizační systém páteře a jeho význam ve fitness, běhání, vibrační trénink, Nordic walking, Taping, cvičení na labilních pomůckách, cyklistika, inline bruslení, letní sporty…)

Osvědčení

2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia)
2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)
2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)
2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie – Rehaspring
2011 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndrome – Dr. P. Švejcar
2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – Rehaspring
2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny – Rehaspring
2014 Metoda MFK
2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách – Dr. P. Švejcar
2015 Moderní fyziotrénink – CORE – Dr. Pavel Švejcar
2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Rehaspring
2015 Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Pavel Švejcar
2015 Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar
2016 Jóga a Qi kung ve fyzioterapii – Dr. Pavel Švejcar
2016 Terapie idiopatické skoliozy metodou ASC (Aktivní Segmentální Centrace) – Dr. Pavel Švejcar
2017 Posturální terapie, léčba bolesti v hybném systému a posturální stabilizace s neuroortopedickými pomůckami Posturomed, Propriomed a objektivizace posturální instability systémem Microswing – MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.